Insights on Marketing & Technology

20 tips & tricks for bedre effekt

Der skal så lidt til at svække dine annoncers effekt. Så lidt til at styrke dem. Følgende 20 Tips & Tricks guider dig udenom de mest besøgte faldgruber. Effektforskellen mellem den dårlige og den gode annonce kan nemt være 500%!

Claus Due
  • By: Claus Due
  • Published: 25-09-2006

1. Betal aldrig mere for en højreside

Det er en gammel skrøne, at højresider er bedre end venstresider. Noget tyder endda på, at det nærmere er omvendt. Det har man fundet ud af ved at lade forsøgspersoner læse avis med et øjenbevægelseskamera på hovedet med hvilket, man via en videoskærm kan aflæse pupillernes vandring over avisopslaget. Vandringen er noget flaksende og bestemmes af, om der er noget, der tiltrækker øjet. Denne flaksen fordeler sig nogenlunde jævnt over opslaget, men det interessante for højre-venstre argumentationen er, at man oftest starter læsningen lidt til venstre for midten af opslaget.

Når verden ikke desto mindre er fuld af annoncører, der gerne betaler mere for en højresideplacering, så er det et levn fra gamle dage. Fra tidligere typografer har jeg erfaret, at venstresiden med den daværende trykteknik havde en dårligere trykkvalitet end højresiderne. Venstresiderne fik navnet tværesiderne. Skulle man have sin annonce trykt flot eller i fire farver, måtte man hellere k

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More