Insights on Marketing & Technology

Emotionelle reaktioner

Mennesker er ikke nær så velovervejet som vi måske tror. Ifølge forskere fra det delvist erhvervsfinansierede forskningscenter, Center for Marketing Communication, Copenhagen Business School, baner neuropsykologien vej for et paradigmeskift i brand- og forbrugerforståelsen. Nedenstående er en artikel, skrevet af professor Flemming Hansen, konsulent Sverre Riis Christensen og forskningsassistent Steen Lundsteen. Artiklen er uddybet og redigeret efter samtaler med Sverre Riis Christensen foretaget af Market Magazine.

  • By:
  • Published: 13-09-2006

 
Sammenskrevet og redigeret af: Martin Winther

Hvor vi kommer fra

Indledningsvis gør de tre forskere rede for baggrunden for størstedelen af den hidtil anvendte kommunikationsteori og forståelse af, hvordan reklame, politisk propaganda, offentlig kommunikation mv. virker på individet - forbrugeren, vælgeren, borgeren.

Den traditionelle forståelse, forklarer de, baserer sig i vid udstrækning på såkaldte kognitive teorier, hvor mennesket anskues som udstyret med en hjerne, der ikke helt ulig en computer gennemfører problemløsning og informationssøgning. Individet antages at fungere logisk og fornuftsbetonet,

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More