Insights on Marketing & Technology

Marketing Excellence

Marketing er pr. definition nøglefunktion i en markedsorienteret virksomhed. Men er den nu også det i praksis? Marketing Excellence sætter fokus på disciplinen marketing som ledelsens redskab til at styre toplinjen ved at forankre alt, hvad marketing gør, i strategien, og ved at prioritere benhårdt ud fra effekt og omkostninger, tid og penge. Sker det på bekostning af kreativiteten? Nej tværtimod. Den er der mere brug for end nogensinde både i arbejdet med forretningsudvikling, kommunikation og branding.

  • By: Carsten Bjerregaard
  • Published: 16-04-2008

Du kan godt være produktiv uden at være effektiv

De fleste af os kender til det. Når vi har allermest travlt med at levere på de daglige opgaver og projekter, kan det være sværest at bringe sig selv op i det helikopterperspektiv, der er nødvendigt for at se tingenes rette sammenhæng, tænke nye ideer og lægge nye planer. Det kræver time out at arbejde med udvikling. For selv om det er vigtigt at gøre tingene rigtigt og være produktiv i det daglige arbejde, er det vigtigere at være effektiv. At gøre de rigtige ting, Det er netop det, marketing excellence handler om.

En stræben efter at blive bedre

Først en begrebsafklaring: Excellence handler om at levere den bedste kvalitet og de bedste resultater – en stræben efter at ende blandt...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More