Insights on Marketing & Technology

Virksomhedens omdømme - en strategisk ledelsesdisciplin

Virksomhedens omdømme, dets corporate brand, er mange penge værd. Mere end tidligere. Ifølge Interbrand er der i dag faktisk kun få brancher, hvor de materielle værdier udgør en større del af virksomhedens samlede værdi end de immaterielle værdier. Fuld udnyttelse af virksomhedens potentiale på det område kræver en fokuseret og koordineret indsats på tværs af alle interessentgrupper. Det stiller nye krav til organisering af og kompetencer i kommunikationsarbejdet. På sigt vil det også stille krav til, at resultaterne af investeringer i kommunikation bliver målbare på linje med andre investeringer i virksomheden.

  • By: Lene Riis
  • Published: 14-05-2008

Perception is reality

En virksomheds corporate brand kan beskrives som summen af alle interessenters opfattelse af virksomheden. Dette omdømme, disse billeder, er resultatet af al den kommunikation og alle de relationer, virksomheden har med omverdenen.

Virksomhedens samlede kommunikationsbillede er med andre ord en meget sammensat størrelse, som ikke alene skabes i marketing eller i kommunikationsafdelingen, men i virksomheden bredt, i alle led

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More