Insights on Marketing & Technology

Den købende hjerne – hvad kan hjerneforskningen bringe?

I de seneste år har der i marketing og økonomi været en øgende interesse for hjerneforskning. Begreber som neuromarketing, neuroøkonomi, decision neuroscience såvel som evolutionær økonomi er vokset frem af denne interesse. Begreberne dækker over en lang række forskellige former for akademisk og kommerciel anvendelse af moderne hjerneforskning, men begreberne er langt fra godt beskrevet, og retningernes grundlag er meget forskellige i deres relation til videnskabelighed. Så kort skitseret, kan man spørge, om hjerneforskningen kan gavne vor forståelse af præferencedannelse og valg?

  • By: Thomas Zoëga Ramsøy
  • Published: 15-10-2008

følge traditionelle økonomiske modeller er menneskets valg et resultat af en bevidst og rationel vurdering af alternativer. Den samme antagelse var at finde indenfor forbrugerforskning, marketing såvel som politiske teorier. Mennesket var rationelt, vore valg var velovervejede og et resultat af bevidste overvejelser. Det første bud i markedsføring måtte være at bringe den relevante og korrekte information til forbrugeren. Politiske valg blev anset for at være en overvejelse af forskellige argumenter, og derfor var de politiske partiers vigtigste opgave, at bringe den relevante information, som vælgerne skulle tage aktivt stilling til. Dette syn har ændret sig dramatisk i løbet af de sidste 20 års tid, og måske specielt i de seneste 10 år. Sidst i 60'erne viste psykologerne Daniel Kahneman og Amos Tversky, at mennesket ikke handlet rationelt, men var tilbøjelige til at lave flere former for karakteristiske "irrationelle" fejl. Hvordan kunne dette være? Var mennesket virkeligt ikke så rationelt, som man hidtil havde troet? Flere efterfølgende studier slog fast, at vi som mennesker...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More