Insights on Marketing & Technology

Fra point-of-sale til point-of-satisfaction og markedslederskab

Når kunder er forskellige, og derfor skal behandles forskelligt - hvorfor behandler detailhandlen så alle kunder ens?

  • By: Thomas Ritter og Henrik Andersen
  • Published: 12-11-2008

PoS kunne i efterkrigstiden grundet vareknaphed og overflod af kunder med rette oversættes som Point of Simplicity. Kunne man levere, strømmede kunderne til, og commoditization af produkterne og en onesize fits all kundestrategi var tidens løsen. Som vareknapheden aftog, tonede glansbilledet af den lille købmand frem. Købmanden, der kendte sine kunder, vidste hvad der lå dem på sinde, gerne skaffede varer hjem og i det hele taget agerede på sin kundeindsigt gennem en individualiseret kundedialog og kundebetjening. Point of Simplicity verdenen gik i retning af en sand "en-til-en" verden alene begrænset af den knaphed i vareudbuddet, som købmandens hyldemetre nu satte. At handle var et socialt anliggende med mulighed for at udveksle nyt om, hvad der rørte sig, og PoS kunne oversættes til Point of Socialization.

Point of Sale - da kunder blev tilCommodities, "Custommodities"

Med den stigende velstand blev produktsortimentet inden for stort set alle kategorier udvidet, og købmandens hyldemetre måtte vige til fordel for supermarkedernes, der kunne rumme det vareudbud, som kunderne efterspurgte. I higen efter diversitet i vareudbuddet gav kunderne køb på...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More