Insights on Marketing & Technology

Grøn markedsføring

Er man grøn, skal man huske at fortælle det.

  • By: Niels Jørgen Langkilde
  • Published: 16-09-2009

Engang blev det kaldt hæderlig ledelse, så blev det døbt "Overskud med Omtanke" af EU og Økonomi- og Erhvervsministeriet, men nu om dage skal man sige CSR eller Coorporate Social Responsibility. Det handler om det samme, man skal opføre sig ordentligt og ikke ødelægge omgivelserne, når man driver virksomhed.

På FN-niveau arbejder UNDP på at fremme FN-udgaven af CSR. Den hedder Global Compact. Her er ti fine principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, som enhver ordentlig virksomhed burde kunne tilslutte sig. Om miljøet hedder det således:

7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

8. Tage initiativ til at fremme en større miljø- mæssig ansvarlighed

9. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Mere lovgivning

Disse gode FN-principper er ikke tilstrækkeligt til at nå en bæredygtig verden og endnu mindre til at nå en verden, som er lidt bedre i morgen end i dag. Mange redskaber bruges for at skabe miljøforbedringer, men skal det lykkes...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More