Insights on Marketing & Technology

Marketing, klima og kommunikation – en udfordring for virksomhederne

Udfordringen består ikke kun i, at der er mange forskellige klimadiskurser at forholde sig til, men også i at disse diskurser ikke bare er information - de er også symbolske handlinger.

  • By: Winnie Johansen og Finn Frandsen
  • Published: 16-09-2009

Selv om finanskrisen eller den økonomiske krise stadig raser med faldende aktiekurser og boligpriser, lavere omsætning og flere afskedigelser til følge, har vi ikke fuldstændig glemt det issue, vi var så optaget af umiddelbart før: de globale klimaforandringer. Det er som om, vi trods alt stadig kan skelne mellem hvad, der truer os på kort og på langt sigt. Finanskrisen eller den økonomiske krise er sikkert ovre inden for en ganske kort årrække, hvorimod konsekvenserne af klimaforandringerne formodentlig vil række flere årtier ud i fremtiden.

Det betyder nye vilkår for erhvervslivet og virksomhederne - blandt andet i relation til markedsføring og markedskommunikation. Hvori består udfordringen? Er vi på vej mod en ny trend, som man kan kalde for klimamarketing?

En udvikling i fire tempi

Den amerikanske forsker Andrew J. Hoff-man skelner i From Heresy to Dogma: An Institutional History of Corporate Environmentalism (2001) mellem fire faser i institutionaliseringen af miljøtænkningen i amerikansk erhvervsliv.

Den første fase, industrial environmentalism...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More