Insights on Marketing & Technology

Ansvaret for at udnytte sponsor potentialet ligger i dine aktiveringshænder

Nogle sponsorer gør det ikke, hvilket er uforståeligt. Nogle sponsorer gør det uden den store succes, hvilket giver pluspoint for vilje samt håb om bedre tider. Og nogle sponsorer arbejder med det ud fra en gennemtænkt proces før, under og efter indgåelse af sponsorsamarbejdet. Det handler om strategisk aktivering af sponsorater. Det er hårdt arbejde, men belønningen er uden tvivl tilsvarende stor.

  • By: Thomas Beirholm
  • Published: 13-01-2010

Hvad er egentlig det, der gør, at nogle sponsorer er mere succesfulde end andre? Større budgetter? Højere grad af kreativitet? Sam- arbejde med mere professionelle udbydere af sponsorater? Ja, ja, og ja. Alle tre svar kan have indvirkning på sponsorsuccesen, men mange års rådgivningserfaring understøttet af egne samt akademiske undersøgelser viser, at aktiveringen af sponsoraterne er altafgørende for, om sponsor udnytter sponseringens fulde potentiale.

Kort sagt ligger en stor del af merværdien ved at arbejde med sponsering i at aktivere de rigtigt valgte sponsorater over for...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More