Insights on Marketing & Technology

Neuromarketing - snart stueren?

Neuromarketing..begrebet virker stadig en smule mærkeligt, opblæst og overdrevet. Trods at disciplinen har eksisteret i godt over et årti, er der stadig meget som giver anledning til skepsis, når emnet falder på brugen af moderne hjerneforskning. Måske er det med god grund? For kan vi virkelig påstå, at hjerneforskningen har bidraget til ny indsigt og nye metoder indenfor markedsføring, kommunikation og forståelsen af forbrugerne?

  • By: Thomas Zöega Ramsøy
  • Published: 20-11-2012

I det følgende vil jeg give eksempler på forskning fra min egen forskergruppe, som netop viser hvordan det at bruge neurobiologi kan rykke på specifikt to områder. På den ene side ser vi på den måde neuromarketing er blevet et instrument som giver ny indsigt i forbrugernes kognitive og emotionelle reaktioner. På den anden side vil jeg se på den måde som hjerneforskningen giver anledning til en ny måde at forstå forbrugeren på – et syn som lægger vægt på både biologi, psykologi og økonomi.

Interesse og brug af neuro metoder
For nyligt udgav jeg en oversigtsartikel med to forskere indenfor neuromarketing – eller consumer neuroscience som vi ynder at kalde den akademiske pedant til det mere kommercielle ”neuromarketing“ – Hilke Plassmann fra INSEAD og Milica Milosavljevic fra Caltech. Artiklen gik under navnet ”Branding the Brain: a Critical Review & Outlook“ og blev udgivet i Journal of Consumer Psychology , et anerkendt tidsskrift som bl.a. indgår i Financial Times’ liste over de 45 vigtigste business journals. Formålet med artiklen var både at give en status for hvor langt hjerneforskningen var kommet i at bidrage til vor forståelse af forbrugeren, og de metoder som bliver brugt hertil. Neuromarketing kan således allerede betegnes ud fra to overordnede trends: Skalerbare metoder og videnskabeligt arbejde.
    Kommercielle interesser for neuromarketing er blevet forstærket markant gennem de sidste år. Ud over at antallet af Google-hits for begrebet ”neuromarketing“ eksploderede allerede for snart ti år siden, er antallet af nystartede neuromarketing virksomheder også steget støt (Se figur 1), og vi ser i disse dage et yderligere skub i denne retning. Ud over disse ”rene“ neuromarketing virksomheder, har førende virksomheder som Milward Brown, TNS og Nielsen oprettet neuromarketing labs, og selv andre virksomheder, som Disney og Coca-Cola har gjort det samme. Tendensen er umiskendeligt, at neuromarketing har en tillægsværdi til mere traditionelle market research metoder.


    Der er sågar blevet oprettet en ny international organisation til formålet – Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA, se www.nmsba.com). Et andet vartegn er desuden, at der nu er betydelige etiske bekymringer for hvor effektiv neuromarketing egentlig kan være i at skabe optimal kommunikation, og der er i Frankrig sågar nedlagt forbud mod kommerciel brug af neuroscience.
    Årsagen til at dette er tilfældet er enkel: Neuromarketing metoder giver i princippet en helt anden tilgang til forbrugeren. Metoderne som bruges i dag er mangeartede, men grundlæggende kan vi tale om nogle få udvalgte ”traditionelle“ såvel som nye metoder:
    – Den oftest citerede metode er funktionel Magnetisk Ræsonnans (aka fMRI), som giver meget god information om hvilke områder af hjernen som er aktiv, men som er meget dyr (omkring 10.000 per person), besværlig at bruge (støjende, kunstig miljø, små signalforskelle kræver specielle foranstaltninger i setup), og omfattende at analysere (kompleks forberedelse og analyse af data, store muligheder for fejlfortolkning). En skanner koster i sig selv flere millioner kroner i investering, og den kræver konstant vedligehold fra fysikere og ingeniører.
    – Electroencephalografi (EEG) måler elektriske udladninger fra hjernen, gennem elektroder som er placeret på en persons hoved og ansigt. Metoden er flere årtier gammel, men har nu fået en renæssance, både forti den er langt mere økonomisk, men ikke mindst fordi ny teknik tillader at ...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Søren Sanggaard likes this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More