Insights on Marketing & Technology

Lego's sociale strategi

På to år er sociale medier gået fra at være en interessant ny kanal til at være en fast etableret og integreret del af LEGO koncernens marketing- og kommunikations kanaler.

  • By: Lars Silberbauer
  • Published: 21-02-2013

Før 2011 havde LEGO koncernen ingen officiel tilstedeværelse på sociale medier. Der var ingen officiel Facebookside, Twitterprofil, YouTubekanal eller Google+ profil.
    I dag, snart to år senere, runder den største af LEGO koncernens Facebooksider snart 4 millioner fans og virksomheden når hver uge mere end 10 millioner Facebookbrugere med LEGO indhold. Der er over 50.000 der følger LEGO koncernen på Twitter, og der er over 60.000 abonnenter og 30 millioner views på virksomhedens YouTube kanal.
    Sociale medier er gået fra at være en interessant ny kanal til at være en fast etableret og integreret del af LEGO koncernens marketing – og kommunikations kanaler.

Udfordringer
Sociale medier bliver ofte betegnet som noget nyt og banebrydende, men selv om der selvfølgelig er nye mekanismer på spil, så er der i bund og grund ikke noget fundamentalt nyt i selve det at arbejde med at skabe kontakt og dialog mellem mennesker.
    Mennesker har altid kommunikeret socialt og de grundlæggende måder, hvorpå vi interagerer med hinanden, er de samme. Det eneste virkeligt nye er hastigheden og især skalaen i kommunikationen, og det er netop her LEGO koncernen fokuserer og arbejder på at forbedre den vigtige sammenhæng mellem den eksisterende virksomhed og det evigt forandrende og hurtigt udviklende sociale medielandskab.
Den hurtige udvikling inden for området, og det faktum at en krusning på den lokale andedam i morgen kan være vokset til en tsunami, er en udfordring, specielt for mange store virksomheder.
    Når en virksomhed vokser, stiger behovet for mere etablerede processer, og det er vanskeligt både at holde sig agile og samtidig have mange processer igang, der driver forretningen. Det er vitterligt en stor udfordring at skabe den rette sammenhæng mellem disse processer og de nye muligheder, som sociale medier giver.


    I LEGO koncernen angriber vi denne udfordring ad to veje. For det første har vi valgt at enable medarbejderne frem for at kontrollere dem. Vi vil rigtigt gerne have, at alle der i virksomheden benytter sociale medier som en del af deres job, har kompetencerne til at træffe den rigtige beslutning og muligheden for at gennemføre den. Derfor har vi gennem et udviklingsprogram kaldet Social Media Drivers License givet medarbejderne de nødvendige kompetencer og værktøjer til at håndtere denne rolle. Der er i løbet af de sidste 1,5 år blevet uddannet over 200 medarbejdere, som i højere eller mindre grad benytter sociale medier i deres job funktion uden for den centrale sociale medie afdeling.
    En Social Media-afdeling må aldrig blive en flaskehals og et kontrolsystem, som forhindrer dialog mellem virksomhed og kunder. Den skal derimod sikre, at den dialog, der føres mellem relevante medarbejderne og brugere, foregår så uhindret og hurtigt som muligt. Det sikrer troværdighed og relevans.
For det andet har vi indarbejdet sociale medier i de allerede etablerede processer, så de er en integreret del fra de første produkt-ideer kommer på bordet til den endelige eksekvering i et marked. Sociale medier udvikler sig hurtigt, men tendenser kan skabe inspiration for nye produkter, og produktudviklingen kan også danne baggrund for den strategiske opbygning af nye platforme eller værktøjer indenfor sociale medier.  

Værdiskabelse
En central del af at drive sociale medier ud fra et strategisk virksomhedsperspektiv er som ved al anden marketing, at man naturligvis tilfører virksomheden værdi. Men man kan ikke påstå, at noget giver værdi, medmindre man er i stand til at måle det.
Der har i nogle år været en tendens til at betvivle, om det overhovedet var muligt at måle et ROI på sociale medier. Vi mener, det er absolut muligt og nødvendigt, dels for at forsvare de investerede ressourcer og dels for at sikre det rette fokus på målet i alle eksekveringer.

Vi måler skabt værdi på en række fokusområder, som er:
    
    1) Direct Sales
    2) Earned Media Value
    3) Marketing Efficiency
    4) Risk Management.

Dette er hjørnestenene i vores strategi og vores pejlemærker på, om vi er på rette vej.


Fremtid
Som William Gibson siger det, så er fremtiden her allerede – den er bare ikke ligeligt fordelt. Dette er også sandheden for sociale medier.
    Der er specielt tre områder, hvor vi ser store forandringer, og hvor vi mener at ...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Pia Sjøgaard, Bente Bauer and another likes this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More