Insights on Marketing & Technology

Sociale medier som "game changer"

Sociale medier. I udgangspunktet et fænomen til social interaktion, i dag et stadigt vigtigere værktøj for virksomheder til at skabe opmærksomhed om deres produkter og brand.

  • By: Anders Munk Ebbesen
  • Published: 21-02-2013

Sociale medier skaber ikke købere – det er snarere kanalen, der skaber potentiale for en fremtidig konvertering fra behov til salg. Sociale medier kan skabe og styrke en virksomheds brand og føre besøgende til indhold, som yderligere trækker dem ind, men det er meget sjældent det direkte svar på et udtrykkeligt eller erklæret behov.
    I disse år oplever virksomheder og organisationer i stigende grad, at digital kommunikation og tilstedeværelsen af en række alsidige værktøjer bliver en stadig vigtigere del af virksomhedens forretningsprocesser. Det afspejler sig også organisatorisk og har i mange virksomheder betydet, at funktioner, der traditionelt betragtes som ”it“ smelter sammen med andre faggrupper og afdelinger. Flere vil følge.
    Der kan være mange grunde til at anvende sociale medier. Eksternt har sociale medier nogle helt unikke egenskaber i forhold til at styrke den udadvendte kommunikation og marketing. Den eksterne brug kan indeholde sociale medieteknologier på virksomhedens egen platform eller anvendelse af eksterne tjenester som Facebook og Twitter. Her kan de overordnede mål være en styrket bundlinje, lavere omkostninger og øget kundetilfredshed.
    Internt i virksomheden kan de sociale medier være en effektiv måde at styrke den interne kommunikation og videndeling i virksomheden. Det kan opnås gennem brug af interne diskussionsfora, beskeder, blogs, kommentarer, wiki m.m.. Det kan også anvendes til en mere effektiv dialog med virksomhedens partnere som fx. leverandører. Her vil de overordnede mål typisk ligge inden for en kortere udviklingstid i projekter, hurtigere opgaveløsning eller en mere effektiv udnyttelse af ressourcer og kompetencer.
Man kan bruge de sociale medier på mange måder og  i mange sammenhænge i sin forretning:

•    Som et effektivt instrument til markedsføring & salg
•    Som et instrument til bedre og mere proaktiv kundeservice
•    Som et værdifuldt værktøj til kundefeedback
•    Som en kanal til rekruttering af nye medarbejdere og fastholdelse af eksisterende medarbejdere

Som virksomhed kan man f.eks. markedsføre produkter online og samtidig få feedback på kampagner, produkter eller services. Man får mulighed for at ”invitere“ sine kunder ind i virksomheden. Kunden bliver dermed en ”allieret“ man kan sparre med, og ikke blot én blandt mange. På de sociale medier bruger man begreber som ”ven“ og ”fan“, snarere end kunde og leverandør.
    Kan man få fem individer, som en potentiel kunde følger på Twitter eller Google+, til at dele links til en virksomheds hjemmeside eller et specifikt produkt, vil denne potentielle kunde være langt mere engageret, end hvis virksomheden havde købt bannerreklamer og annoncer, der på mange kan virke som et irritationsmoment. Begge skaber brand awareness, men det sociale opleves ofte som mere personligt og dermed ofte som en mere troværdig kanal.
    De sociale medier er i dag allerede en vigtig kanal for virksomheden – og bliver i fremtiden et helt afgørende konkurrenceparameter. Den virksomhed, der kan bygge en klar strategi for brugen af sociale medier - og bruge de data, som interaktionen kaster af sig proaktivitet i produkt branding og brand awareness – bliver morgendagens vinder. At det vil indebære fundamentale ændringer i it-afdelingens traditionelle rolle, er der ingen tvivl om. Tendensen er en overgang fra en kontrollerede og centralistisk rolle til en mere servicerende rolle som leverandør af infrastruktur og policies til line-of-business.


Hvad viser IDCs analyser?
IDC har foretaget en række analyser på nordisk og europæisk plan, der dokumenter en stadigt stigende interesse for – og brug af – sociale medier. I IDC's årlige CIO-undersøgelser, der omfatter interview med 630 nordiske CIOs, spørges bl.a. til, hvilke fordele og ulemper de ser ved brugen af sociale medier. Det er tydeligt, at de nordiske CIOs i stigende grad omfavner de sociale medier som et værktøj til videndeling og netværksaktiviteter blandt medarbejderne, altså i høj grad med et internt fokus i virksomheden. Omvendt er der også en stigende grad af bekymring om de negative aspekter af sociale medier, herunder spørgsmålet om sikkerhed og den negative impact sociale medier kan have på virksomhedens image og brand. I den intelligente økonomi er der ikke langt fra succes til fiasko.
    Kigger man nærmere på de fordele, som virksomhederne fremhæver ved brugen af sociale medier (Figur 1), er det tydeligt, at ...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More