Insights on Marketing & Technology

Big Data - why should you care?

Ifølge IBM genereres der hver dag 2.500.000.000.000.000.000 byte data! Og 90% af alle data, der nogensinde er genereret, er genereret inden for de seneste to år. Det er jo noget af en stigning. De, der kommer til at få størst udbytte, er de organisationer og iværksættere, der kan omdanne disse massive data til reel værdi. Men hvad indebærer det? Hvad skal vi konkret gøre? Og hvordan tager vi det første skridt? Svarene ligger i begrebet Big Data!

  • By: Jesper Mosegaard og Mirko Presser
  • Published: 24-04-2013

Hvem kan få noget ud af Big Data? Alle! Big Data påvirker os alle sammen. Få af os har Big Data, nogle af os vil gerne have adgang til dem – men vi bliver alle påvirket af de forandringer, som Big Data skaber for forretningsmodeller og -processer, ligesom vi alle har mulighed for at udnytte det slumrende potentiale i Big Data.
    Allerede i dag analyserer og optimerer vi mange processer på basis af data. Mange af disse processer analyseres ud fra en række veldefinerede nøgletal (KPIer). Den britiske vand- og spildevandsmyndighed OFWAT anvender for eksempel 19 KPIer til måling af vandforsyningsvirksomheders resultater inden for fire kategorier: økonomi, miljøpåvirkning, driftssikkerhed og tilgængelighed samt kundeoplevelse.
Vi forbedrer og optimerer løbende eksisterende KPIer, men vi søger også til stadighed efter nye måleredskaber i vores evige stræben efter at ’opbygge, måle og lære‘. Desuden kigger vi i større grad på tværs af sektorer og øger dermed datamængden og kompleksiteten – og forvirringen. I den sammenhæng kommer de – Big Data – fordi vi kan måle med større og større nøjagtighed og på et stadig stigende antal parametre.  

Hvor store er Big Data?
Betyder det virkeligt noget? Begrebet store datamænger bruges ofte, når man skal finde frem til en hidtil skjult værdi i data – og handler derfor ikke om antal terabyte, men om den potentielle værdi for individet, samfundet og erhvervslivet.  
Barcelona Digital kom f.eks. på den ide, at data fra Eric Fischers photostream på Flickr kunne være med til at udpege de steder, hvor turister tager billeder. Den viden kan hjælpe byen Barcelona med at sikre, at disse områder altid fremstår i perfekt stand – så turisterne tager perfekte billeder. Datasættet på Flickr er ikke ret stort, men det giver ingen mening uden at blive analyseret og visualiseret. Så vi er egentlig ligeglade med størrelse målt i antal terabyte; derimod er vi ude efter det uudnyttede forretningspotentiale. Derfor er ’stor’ et relativt begreb.

1. For stor til hukommelsesenheden. Datamængden kan være så stor, at det ikke er praktisk muligt at lave beregninger med traditionel software, fordi den tid det vil tage at udføre beregningerne skal måles i årtier. It-forskning tager kampen op mod disse problemstillinger ved hjælp af både praktiske og teoretiske modeller, der tager højde for de praktiske problemer med CPU-cache og de særlige forhold omkring dataoverførsel fra disk til hukommelse – oven på dette konstrueres avancerede datastrukturer, der giver adgang til både en kontinuerlig strøm af data og forskellig detaljeringsgrad i data.

2. For langsom til interaktivt brug. Et vigtigt aspekt af en hvilken som helst teknologi er at gøre den let tilgængelig for de brugere, der kan udnytte dens fulde potentiale – i mange tilfælde som et værktøj, der kan give et hurtigt og præcist svar på et aktuelt spørgsmål eller problem. Med Big Data er der endnu større værdi at hente i øjeblikkelig feedback og interaktion i realtid, fordi spørgsmålet eller problemet ofte ikke er velafgrænset fra start. Derfor skal brugerne have mulighed for at udforske, finde mønstre og formulere hypoteser igennem realtidsinteraktion med dataene. Selv mindre datamængder kombineret med avancerede forespørgsler kan resultere i uforholdsmæssig lang responstid – hvilket reelt vil gøre data ubrugelige. Derfor er det blevet yderst vigtigt at kunne udføre accelererede beregninger. Accelererede beregninger på avanceret hardware (multi-core CPU og many-core CPU) og lagring af data i skyen giver brugeren mulighed for at udnytte Big Data fuldt ud.


3. For svære at forstå. Vi kan ligeså godt indrømme det: Vi kan blive ...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More