Insights on Marketing & Technology

Big Data er stort

Big Data er et begreb, der dækker over den store mængde digital information, mennesker efterlader sig, og som virksomheder kan købe, indsamle og bruge i eksempelvis markedsføring og kommunikation. Big Data er radikalt anderledes end tidligere tiders datahåndtering. For med Big Data vil man ideelt kunne forudsige adfærd ned til få øjeblikke, før den sker. Det giver uanede muligheder for markedsføring, men det kræver også nye it-, kommunikations- og analysekompetencer.

  • By: Brian Due
  • Published: 24-04-2013

Mængden af data er eksploderet. IBM vurderer, at der hver dag bliver produceret 2,5 exabytes (2,5 milliarder gigabytes). Det svarer til at 90 pct. af verdens samlede datamængde er blevet skabt alene de sidste 2 år. Og mængden af data bliver fordoblet hvert tredje år.
    Her ligger en guldgrube af informationer og venter på den rette fortolkning. Det er farvel til nytteløse fokusgrupper og middelmådige surveys, og det er farvel til uvedkommende historier. Med analyser af Big Data får man et langt mere præcist billede af tingenes sande tilstand. Man kan præcist vide, hvad ens målgruppe har brug for, og man kan udvikle historier, der har direkte relevans for dem. Det kan forandre kommunikationsarbejdet, som vi kender det. I et globalt survey af Avanade responderede 73 pct. af de adspurgte virksomheders IT-folk, at de allerede udnytter potentialet i Big Data til at øge omsætningen. Det er på tide at kommunikationsfolket kommer med.  


Nye mønstre
Big Data er på den måde et konceptuelt begreb, der betyder, at man kombinerer store mængder forskelligartet data, udvikler hypoteser og analyser, der igen kan føre til ny indsigt om mønstre i menneskelig adfærd. Det gør det muligt at kunne forudsige menneskelig adfærd ned i mindste detalje. Indsamler man for eksempel information om en tilfældig, almindelig danskers adfærd igennem tre uger, vil man ud fra denne datamængde kunne forudsige, hvad han præcist laver på et givet tidspunkt. Mulighederne er mange. Indsamling af de rette data og brug af den rette fortolkning kan fortælle, hvem der får diabetes, hvem der vil betale deres lån tilbage, hvem der vil købe den nye iPhone, hvem der vil stemme på hvem til det amerikanske valg, og hvilke målgrupper den næste kommunikationskampagne bør rette sig mod.

Farvel til fokusgrupper
Fordelen ved Big Data er, at det er informationer om folks reelle adfærd i stedet for begrænset information om deres selvbeskrevne holdninger. Det er forskellen på, hvad brugere faktisk gør, over for hvad de siger, de gør. Og det er en kæmpe forskel. For mennesker har altid en tendens til at se deres egne handlinger og selvbillede i et mere positivt og ønskværdigt lys, end der er belæg for. I kommunikations sammenhæng giver det derfor ikke mening at bruge mange penge på fx fokusgrupper og surveys, hvor folk alligevel mest rapporterer, hvad de har lyst til. Folks reelle købsadfærd er anderledes end deres rapporterede købsadfærd: De siger eksempelvis, at de køber mere økologisk og mere grønt, end hvad tilfældet reelt er. Statistiske analyser og økonomiske teorier har imidlertid alle dage været bygget på generaliserede gennemsnit, hvilket rammer alle en smule og ingen specifikt. Big Data ændrer hele dette billede på grund af de tre V’er: volume, velocity og variety.  


 Volumen – datamængdens størrelse
Den øgede datamængde skyldes, at alt bliver digitaliseret, og at næsten al adfærd efterlader digitale fodspor. Fremkomsten af multimedia, sociale medier, den radikale digitalisering og snart for alvor Augmented Reality og the Internet of Things medvirker til øget produktion af data.
    Kommunikatøren bør derfor gå sammen med IT og Marketing i et powerteam og kortlægge al relevant dataproduktion. Data ligger typisk i adskilte siloer internt i virksomheden og eksternt på nettet. Der skal udvikles en samlet oversigt over al data, også den, man umiddelbart ikke tror, er relevant. Kommunikatørens kompetence er at kunne udvikle de interessante problemstillinger, der skal besvares – for kommunikatøren har kendskab til social adfærd og kan på det grundlag udvikle de interessante hypoteser.     

Velocity – datamængdens produktionshastighed
Det er ikke blot mængden af data, der er interessant, det også ...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More