Insights on Marketing & Technology

Value for exchange

Vidste du, at Facebook i virkeligheden blot er spil, hvor du dagligt jagter point på en grusom kampplads befolket af nogle, der måske er dine venner? Gamification-tendensen har sneget sig ind overalt. Og med den, en ny måde at betragte og interagere med forbrugere og målgrupper. Engagement er nu en valuta, som nærmest kan konverteres 1–1 med loyalitet. MARKET har talt med Kristian Bang Nørgaard, sekretariatsleder hos netværksorganisationen Shareplay om de nye spilleregler for interaktionen mellem virksomhed og forbruger.

  • By: Jens Christian Madsen
  • Published: 18-06-2013

Det er på sin vis blevet lettere at aktivere forbrugerne og få dem til at engagere sig i din virksomhed og dit brand. De seneste år er der nemlig sket et markant skred i den brede befolknings medieforståelse. Det kan vi bl.a. takke Facebook for. Over halvdelen af den danske befolkning har en aktiv profil på de sociale mediers moderskib, og det har ganske enkelt været med til at opdrage brugerne til en mere frygtløs tilgang til medier og samtidig vænnet dem til en hverdag med byger af interaktive indslag.
”Social Media har interaktiviteten indbygget i sig. Det er på mange måder mediets rygrad. Brugerne skaber selv indhold, de deler indhold, de videreformidler andres indhold, de vurderer og bedømmer indhold, osv. Det giver virksomhederne en masse spændende muligheder i forhold til at nå sit publikum og engagere sit publikum. Der er imidlertid nogle mekanismer og strukturer, man skal være opmærksom på.“
    En væsentlig forskel på før og nu er måden, man kommunikerer med sit publikum på. Når man skal have en decideret interaktion med eksisterende og potentielle kunder, skal man lægge nye snit i sine målgrupper.
    ”Den mest klassiske opdeling af brugere er en pyramide, hvor du har early adaptors – eller Alpha-brugere, som vi også kalder det – i toppen og den brede masse i bunden. Brugerne i toppen skal aktiveres tidligt i processen, så de begynder at skabe indhold, som de næste led i hierarkiet vil forholde sig til og dele, og de nederste led forbruge. Det er egentlig nogle af samme tanker, der ligger bag viral-mekanismer.“
    Kunsten er derfor at identificere Alpha-brugerne og gøre noget ekstra for dem. De skal serviceres, have insider-værktøjer, inviteres til specielle events, osv. Og de skal have særlige fordele, fordi de er med til at skabe indhold.
    ”Samtidig er det vigtigt, at der er noget for alle hele vejen igennem pyramiden. Derfor skal interaktionen tænkes i flere dimensioner, hvor du som forbruger kan træde ind i fortællingen på forskellige niveauer med forskellige grader af engagement. Helt konkret er det vigtigt, at der er nogle såkaldte ’Rabbit Holes’ i dit univers, som især Alpha-brugerne kan opdage og dykke dybt ned i. Men det er en balancegang, for i takt med at du overlader mere og mere udvikling og spredning af indhold til Alpha-brugerne, risikerer du at skabe konkurrence til dit eget indhold – du skaber større konkurrence om ’eyeballs‘  på tværs af din fortælling.“
    Succesen står og falder med den gode idé og din evne til at give din virksomhed og dit brand en meningsfuld rolle i forbrugernes liv. De vil nemlig ikke blot have value for money – de vil have value for exchange. Det skal give forbrugeren noget at interagere med dig.
    ”Den store trend lige nu er Gamification. Det vil sige, at mekanismer, man traditionelt kender fra spil, bringes ind i en ny kontekst – fx en kommunikationssammenhæng eller i opbygningen af websites. Det interessante ved Gamification er, at ...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More