Insights on Marketing & Technology

Datadrevne kunde-orienterede virksomheder er fremtiden

I har sikkert flere gange de sidste 3-5 år stødt på begrebet Big Data. Det er et begreb, som der er skrevet rigtig meget om ift. hvorfor virksomheder skal forholde sig til det nye begreb. Der findes et utal af artikler om Big Data, og måske er I også stødt på overskrifter som ”Big Data vil vende op og ned på din verden”, ”Big Data bliver større, end vi forestiller os” og ”Bliver Big Data til Big Business?”. Flere af de eksempler, der nævnes i medierne er fra de gigantiske virksomheder som Tesco, Facebook, Google, Macy’s eller Coop. Hvad kan du som mindre eller mellemstor virksomhed bruge det til?

Gitte Damgaard
  • By: Gitte Damgaard
  • Published: 07-01-2016

Hvis jeg var virksomhedsejer ville jeg tænke, at det lyder som noget, der kræver en større investering – måske et nyt IT system. Dette tænker jeg kan være med til, at der er virksomhedsledere, der ikke har gjort det til en del af deres forretning. De kan ikke se, hvad de skal bruge det til. Hvad er det så, at der skal kommunikeres for, at der er flere virksomheder, der gør brug af data som en del af deres strategi?

Måske skal Big Data have et andet fokus – det tænker jeg!

Jeg har i forbindelse med et forskningsprojekt været ude at lave dybdeinterview med eksperter og virksomhedsledere ift. forståelsen af begrebet Big Data og det at arbejde datadrevent. Her har jeg blandt andet spurgt ind til fordelene ved at anvende data i forretningsudviklingen og om det kan skabe profit?

Hvis vi tager det sidste spørgsmål, så er svaret entydigt ”ja” blandt de interviewede personer. Det kan skabe profit og give virksomheden en konkurrencemæssig fordel. Motivationen for en øget bundlinje er én af de forklarende faktorer for, hvorfor I skal gå i gang med at anvende data i Jeres forretningsudvikling. I kan opnå et mere effektivt setup af Jeres forretning.


Men det er ikke kun det, som det handler om. Ved at arbejde med forskningsprojektet har jeg opdaget, at det også handler om noget helt andet. Det handler om, at de virksomheder...

Login to read the rest of the article


Gitte Damgaard

Gitte er projektleder i Forsknings- og innovationsafdelingen ved Erhvervsakademi Aarhus og har en uddannelse som cand.merc. bag sig. Gitte arbejder med forskningsprojektet ”Small Data – Big Business”, der omhandler praksisnær anvendelse af data i små og mellemstore webshops, hvor der er lavet dybdeinterview med 12 førende webshops og eksperter i Danmark, der har erfaring med anvendelsen af data.

Login to read the rest of the article
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Gitte Damgaard likes this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More