Insights on Marketing & Technology

Industri 4.0 – nye vilkår for marketing og kommunikation

Vilkårene for marketing og professionel kommunikation er under forvandling, fordi der lige nu er en fjerde industriel revolution i gang - intet mindre. Denne revolution handler om at skabe intelligente, digitale og globale netværk mellem mennesker, maskiner og ting. Revolutionen kaldes "Industri 4.0". Hvordan kan vi som professionelle inden for marketing og kommunikation gribe Industri 4.0 an? Det enkle svar er, at vi skal tænke og handle strategisk, realistisk og autentisk. Vi skal forstå de 6 designprincipper for Industri 4.0 og arbejde ud fra netop det, som altid har kendetegnet vores fag.

Thomas Tim Jensen
 • By: Thomas Tim Jensen
 • Published: 06-05-2016

Vilkårene for marketing og professionel kommunikation er under forvandling, simpelthen fordi der lige nu er en fjerde industriel revolution i gang. Denne revolution handler om at skabe intelligente, digitale og globale netværk mellem mennesker, maskiner og ting. Det oplevede jeg tydeligt, da jeg i slutningen af april 2016 var på Hannover Messe, verdens største industrimesse.

I denne artikel vil jeg komme med forslag til, hvordan vi som professionelle inden for marketing og kommunikation griber denne revolution an. Som altid handler det om at tænke og handle strategisk, realistisk og autentisk. Mit forslag er, at vi strategisk forholder os fuldt og helt til de nye vilkår som en realitet og yder vores bedste ud fra det, der gør henholdsvis marketing og kommunikation til noget autentisk og særligt.

Men først til den fjerde industrielle revolution. Scenen sættes.

Virtuel tvilling

Lad os forestille os, at det er nat. Vi er ved et hus på en villavej. En elektrisk græsslåmaskine kører af sig selv jævnt og sikkert hen over parcelhushavens græsplæne. Maskinens sensorer leder den på vej rundt i haven her ved nattetide. Til slut finder den selv tilbage til sin oplader. Samtidig et andet sted i kvarteret: I en garage står en elbil og lades op til næste morgen. Bilen modtager i de samme timer opdaterede trafikdata til sin GPS. Gadelamper lyser ude langs villavejen - undtaget én. Fra lampen er der sendt signal til kommunen om, at lampen skal kigges efter.

Sådan ser virkeligheden ud flere steder i Danmark allerede. Det er en del af det nye netværk. Den fjerde industrielle revolutions nye netværk skabes mellem mennesker, ting og tjenester, værdikæder og forretningsmodeller i en samhørighed mellem fysiske og virtuelle virkeligheder. Samhørigheden kalder man "CPS", "Cyber-Physical Systems". For hver ting, egenskab, relation og bevægelse i vores fysiske verden kan vi ideelt set skabe en tilsvarende "virtuel tvilling". Denne virtuelle tvilling kan vi beskrive, forstå og håndtere til bunds, fordi vi selv har skabt den.

Skabe og styre

Vi kan føde virtuelle prototyper og produkter fra den virtuelle verden tilbage ind i den fysiske verden ved hjælp af 3D-printere, mere perfekt end nogensinde før og i plast, keramik og metal. Vi kan reproducere bearbejdning og håndtering ved hjælp af robotter. Robotter smeder, svejser, fræser, samler og flytter tingene automatisk. Alt dette kan vi overvåge og styre via sensorer og identifikation på maskiner og genstande lige nu og her i realtid. De steder, hvor vi mennesker er direkte inde i fremstillingsprocessen, kan maskinerne projicere lag på lag af virtuelle virkeligheder ind i vores synsfelt på briller eller skærme, så vi får langt flere informationer, end vores fem sanser normalt giver adgang til. Det gør vores indsats i produktionen mere effektiv. Via data, som de fysiske og virtuelle ting genererer, og som vi qua kunder og brugere genererer i brugen af tingene, kan vi blive klogere dag for dag. Dermed kan vi forudse problemer og fejl og minimere spild af tid og materialer.


De 6 designprincipper for Industri 4.0

I andre brancher end i industrien er scenarierne anderledes. Men vi kan sammenfatte det ovenstående i 6 overordnede designprincipper, som er fælles på tværs af brancher i Industri 4.0:

 • Interoperationalitet - de forskellige enheder kommunikerer sammen efter fastsatte standarder.
 • Virtualisering - en ikke-fysisk virkelighed bliver medium for produkter og tjenester.
 • Decentralisering - sensorer og små computere i hver identificerbar enhed handler i udgangspunktet autonomt efter fastlagte algoritmer.
 • Realtid - der er ingen forsinkelse mellem de forskellige led i netværket.
 • Serviceorientering - ydelser tilbydes som en service, som streaming, som leasing, som adgang til apps og tjenester i skyen.
 • Modularitet - enheder bygges op med udskiftelige moduler.

4.0 rulles ud

Alt dette er ikke science-fiction, men virkelighed nu, særligt inden for fremstillingsvirksomhed, transport, logistik og it. Andre brancher er godt på vej. Intelligent energiforsyning, intelligente byer, intelligent miljø. Revolutionen har taget særlig fart i Tyskland. I 2011 stillede forbundsregeringen sig i spidsen for en alliance med virksomheder og organisationer om at definere og udrulle den fjerde industrielle revolution under betegnelsen "Industrie 4.0". 4 ud af 5 topchefer anser nu Industri 4.0 for at være årtiets vigtigste teknologiudfordring. I 2015 var der på verdensplan anslået 18,2 milliarder enheder tilsluttet internettet. Dette antal forventes at nærmest tredobles frem til 2020 til 50,1 milliarder forbundne enheder. Lige nu vokser investeringerne i Industri 4.0 med 20 % om året.

Globalt

Industri 4.0 forandrer måden at tænke industri på, og dette begrænser sig ikke til Tyskland; virkningen er global. Ikke mindst i Danmark, der er en åben økonomi med Tyskland som største samhandelspartner, møder vi Industri 4.0 for fuld styrke i form af krav og ønsker fra leverandører og kunder. For Industri 4.0 omfatter ikke kun industrien, men breder sig til alle brancher, og dette er hastigt ved at ændre forbrugeradfærd, samfundsindretning, arbejdsmarked, ja, livsvilkår.

Hannover Messe 4.0

Helt naturligt var Industri 4.0 hovedattraktionen på den netop afholdte Hannover Messe 2016 i Tyskland, verdens vigtigste industrimesse. Jeg tog til Hannover. Det samme gjorde 190.000 andre i løbet af messens 5 dage. Det var overvældende. I den ene hal efter den anden på messens kæmpe areal blev de nyeste produkter, maskiner, metoder og processer præsenteret. Bomstærke robotarme løftede biler rundt med poetisk elegance og matematisk præcision. Produktionsstationer opstillet i serier med sindrige kombinationer af produktionsmåder. Virtuel virkelighed - virkelig nu.

Strategi for 4.0

Hvordan kan vi som marketing- og kommunikationsprofessionelle finde vores plads og opgave her? Vi skal jo ikke finde tekniske løsninger på tekniske problemer. Vi skal finde marketingløsninger på marketingproblemer og kommunikationsløsninger på kommunikationsproblemer. Dette bliver ikke let. Jeg, der er kommunikationsprofessionel, oplevede på messen tydeligt...

Login to read the rest of the article


Thomas Tim Jensen

Thomas Tim Jensen ejer KUMBL®, der tilbyder kommunikativ rådgivning, indhold og service til virksomheder og organisationer. Thomas har arbejdet i den finansielle sektor, i stat og kommune og på digitalt bureau. Han er mag.art. i filosofi med magisterkonferens i kommunikationsfilosofi og er kommunikationsuddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, CPH Business og Københavns Universitet.

 • Share on Facebook
 • Share on Twitter
 • Share on LinkedIn
 • share with friends
 • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
 • Articles and talks
 • Free seminars and briefings
 • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More