Insights on Marketing & Technology

Marketing-medarbejderens kompetencer i transformation

For at forstå de kompetencer der kræves af marketingmedarbejderen i de kommende år, må vi først forstå branchens makrotendenser. Disse vil give os et fingerpeg om hvilken viden, hvilke kompetencer og hvilke personlige egenskaber marketingmedarbejderen må erhverve sig. Det kommer næppe som en overraskelse, at vores branche er i konstant transformation, og dette indlæg søger at samle nogle af de mange tråde.

Ivan Hassinggaard
 • By: Ivan Hassinggaard
 • Published: 04-05-2016

For et par uger siden havde jeg min bil på værksted, da der var opstået en mislyd fra motoren. Mekanikeren hev ikke svensknøglen op ad værkstøjskassen som det første, i stedet blev bilen koblet op på en computer som målte og analyserede bilens kredsløb etc. og kunne udskrive resultatet inklusive at identificere problemets rod. Nyere bilers hjerter er derfor ikke tandhjul og mørtikker længere, men printplader og styresystemer. Det er vel fair at sige at kravene til mekanikerens kompetencer er væsentlig anderledes end for bare ti år siden?

Eksemplet illustrerer blot at de fleste brancher må justere kompetencerne, når de påvirkes af ydre faktorer som f.eks. ny teknologi. Marketingmedarbejderen er ingen undtagelse. Tværtimod må denne indstille sig på en intensiv livslang læring for at holde sig ajour. Godt nyt for landets efter- videreuddannelsesinstitutioner.

Hvad fremtiden byder på ved vi af gode grunde ikke, men tendenserne kan give os et fingrepeg. Her er et udsnit:

 • I visse industrier vil vi se yderligere konsolidering. F.eks. inden for medier, underholdning, finans og telekommunikation vil vi se fusioner og opkøb.
 • Information og Big Data vil være en industri i sig selv.
 • Mellemlederens rolle vil fortsætte med at blive udfordret. Virksomheder bliver mindre hierarkiske, og beslutningskræften bliver i stedet tildelt specialister.
 • Fleksible arbejdstider/nedbrydning af barrieren mellem arbejde og fritid vil fortsætte.
 • Co-creating med kunder bliver en vigtig kilde for innovation.
 • Organisationer bliver mere transparente for kunder og andre interessenter.
 • Nye forretningsmodeller vil fortsætte med positiv vækst.

Så hvordan influerer disse tendenser marketingmedarbejderen? Hvilken viden skal tilegnes? Hvilke faglige kompetencer og hvilke personlige egenskaber tegner fremtidens medarbejder?


Viden

Først og fremmest er det svært at forestille sig fremtidens marketingmedarbejder uden en dyb viden om sociale medier, Mobile (M)-handel og håndtering af big data. Kommunikation bliver til stadighed mere målrettet, og derfor er det essentielt, at indhold (content) skabes på baggrund af tilgængelig data og viden om hvordan denne proces foregår.

Vi vil se en mere innovativ og fragmenteret tilgang til forretnings- og organisationsmodeller. Teoretisk og praktisk viden og forståelse af disse strategier bliver vigtigt for selv at kunne navigere sådanne modeller, og for at kunne identificere konkurrenter og navigere i overensstemmelse med disse. F.eks. bør TV2 ikke kun navigere i forhold til TV3 og andre traditionelle forretningsmodeller inden for branchen, men også inddrage ”nye” forretningsmodeller som Netflix og YouTube.    

Innovative forretningsmodeller skal ses i et holistisk perspektiv, hvor alle virksomhedens aktiviteter kan skabe differentiering. F.eks. via økonomistyring hvor viden om hvordan man kan tiltrække udenlandsk kapital via alternative og mindre indlysende metoder, som eksempelvis crowd funding, kan være nyttig viden for marketingmedarbejderen.

I takt med at virksomhederne til stadighed bliver større og opererer på tværs af landegrænser, dels for at udnytte stordriftsfordele og dels for at efterkomme kundernes internationale adfærd, må marketingmedarbejderen erhverve sig viden om globalisering. Det kræver viden at skabe et bredt perspektiv; bevidsthed om internationale udviklingstendenser samt forståelse af kulturelle aspekter. Internationale organisationer stiller ydremere store krav til viden om bæredygtighed og corporate governance, som vil blive meget vigtige emner i takt med en stigende efterspørgsel for transparens fra interessenter som NGO’er, kunder og leverandører.

Fremtidens marketingmedarbejder skal forberede sig på at det gamle mantra om have kunden i centrum, stadig er aktuelt og tages til nye højder. Nogle virksomheder har allerede erfaringer med at samskabe produkter og services med kunderne (co-creation). Mit bud er at viden om...

Login to read the rest of the article


Ivan Hassinggard

Ivan er adjunkt hos Erhvervsakademi Kolding hvor han i fem år har beskæftiget sig med emner indenfor emnefelterne international markedsføring og SCM. Med sig i bagagen har han syv års erfaring fra Danske Bank-koncernen, hvor han udviklede og implementerede kommunikationsløsninger for koncernens danske og internationale brands i sin funktion som marketingkonsulent.

 • Share on Facebook
 • Share on Twitter
 • Share on LinkedIn
 • share with friends
 • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
 • Articles and talks
 • Free seminars and briefings
 • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More