Insights on Marketing & Technology

Giver det stadig mening at tale om digital strategi?

Det er efterhånden et spørgsmål mine kollegaer og jeg er blevet stillet mange gange. Lad mig starte med at slå min mening fast: Så længe der er basis for at arbejde med digital transformation ude i virksomhederne, så er der også basis for at tale om digital strategi. Måske er en af de bagvedliggende årsager til denne diskussion i virkeligheden, at der er rigtig mange forskellige definitioner af, hvad en digital strategi er.

Heidi Collin
  • By: Heidi Collin
  • Published: 05-12-2016

Strategi set fra et digitalt aspekt

Jeg oplever en tendens til, at så snart man tænker sig godt om og lægger en plan for hvilket som helst digitalt tiltag, så bliver det døbt ”digital strategi”. I virkeligheden er det måske bare en social media strategi, en content strategi eller en online marketing strategi. Og det er på ingen måde ligegyldigt at få lagt en plan for de nævnte områder, men i vores optik, hos Novicell, er disse kun delelementer i en digital strategi.

Vores anbefaling er, at man løfter blikket endnu højere op, så man ikke kun forholder sig til strategien for kanalerne, men i virkeligheden tager fat på at udvikle sin virksomheds digitale forretningsstrategi.

Her vil en del klassiske bureauer og konsulenthuse, der plejer at arbejde med strategi, sandsynligvis argumentere for, at den eneste meningsfulde strategi er virksomhedens overordnede strategi – og at man skyder sig selv i foden ved alene at fokusere på den digitale kanal. Og her er vi helt enige!

Når vi i Novicell arbejder med strategi, så er det netop den overordnede forretningsstrategi vi går ind og arbejder med. Men det er ud fra et digitalt perspektiv!

Det man nemlig typisk glemmer i det klassiske strategiarbejde er, at verden er i gang med en rivende digital transformation. Så hvis en virksomhed ønsker at transformere sig med verden og med sine kunder, så kræver det netop, at ”digital” er et helt bevidst udgangspunkt for udviklingen af forretningsstrategien.

Når det engang kommer dertil, at virksomheder helt naturligt og selvfølgeligt tager udgangspunkt i den digitale verden og den digitale transformation, når de udvikler deres forretningsstrategi … så kan vi blive enige om, at sløjfe betegnelsen ”digital strategi” og bare kalde det ”strategi”.

Og her nærmer vi os en væsentlig udfordring: Den typiske holdning i virksomhederne er, at ”digital” bare er en af opgaverne i Marketing. I bedste fald er der oprettet en specifik afdeling med ansvar for Online. Og så er fokus og ansvar placeret her. Slut.


”Digital” er stadig en Marketing-disciplin - Men det er mere end det

For det første er ”digital” en disciplin, der kræver et stort samarbejde på tværs af organisationen. Det er nødvendigt for at sikre, at kundens rejse...

Login to read the rest of the article


Heidi Collin

Heidi er digital strategy manager hos Novicell. Hun har mange års erfaring inden for digital forretning og ledelse. Udover arbejdet som strategi-konsulent har hun 15 års erfaring fra OK med ansvar for onlinekanalen samt ledelse af en stor onlineafdeling. Begge dele har givet et bredt kendskab til de udfordringer og muligheder, som en virksomhed kan støde på undervejs i en digital transformation.

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More