Insights on Marketing & Technology

PR er fremtidens marketing

PR har traditionelt set ikke været en del af danske virksomheders kommunikation. Danske virksomheder sætter stadig i – alt for - vid udstrækning deres lid til klassiske marketingværktøjer – printannoncer, brochurer og kataloger. Men med et mediebillede i hastig forandring presser PR-tankegangen sig dog umærkeligt på i virksomhedernes virkelighed.

John ThorupBo Ekkelund
 • By: John Thorup og Bo Ekkelund
 • Published: 20-03-2017

De sociale onlinemedier har ikke alene gjort de klassiske nyhedsmedier rangen stridig som dagsordensætter - de har også med al tydelighed vist betydningen af public relations. De sociale medier har fået den brede marketingbefolkning til at indse det, som PR-folk altid har vidst. Nemlig at relationer, netværk, influencers, ambassadører, social selling mv. er afgørende for en virksomhedes ry og salg. 

I fremtiden er alting PR!

Denne udvikling betyder også, at PR-faget finder tilbage til sit oprindelige væsen. PR har klassisk været Press Relations - men med de senere års udvikling må PR tage sine metoder og teknikker “tilbage til rødderne’’. For i dag handler PR ikke blot om pressen, men lige så meget om at etablere relationer i den digitale verden - til communities, opinionsledere, influencers, faglige fora, nyhedsplatforme osv.

Det lykkelige i denne udvikling er, at det giver virksomhederne en ny mulighed for en mere effektiv og autentisk marketing og branding. Virksomhederne kan nemlig udnytte PR-tankegangen og basere deres marketing indsats på PR-fagets to omdrejningspunkter:

 • en tæt, løbende dialog med influencers
 • en løbende produktion af “gode historier” 

Tør I være autentiske?

Denne tilgang til marketing tager udgangspunkt i, at virksomheden faktisk har noget interessant at byde på. Og content-relations tankegangen vil transformere virksomheden, så den fremstår autentisk - ikke blot overfor omverdenen, men også indadtil - overfor medarbejderne. Det kan sikre stolte, loyale medarbejdere og tiltrække de bedste folk indenfor faget. 


PR er ikke pressemeddelelser

Det er de færreste virksomheder, der arbejder systematisk og målrettet med PR og for mange, er der stadig lighedstegn mellem PR og det at sende pressemeddelelser ud. 

Men PR kan ikke reduceres til pressemeddelelser. PR er en tæt, løbende dialog med et netværk af influencers, der interesserer sig for din virksomhed, din branche eller din produktteknologi. I den effektive PR-indsats er fokus på relations. Det gælder om at være top of mind hos influencerne, så de naturligt kommer til jer, når de skal lave en historie, et event eller en aktivitet.

Og, hvis man kigger på tendenserne indenfor marketing, er det jo netop denne tankegang, der er ved at vinde indpas i marketingafdelingerne. I marketing er det moderne at få de rigtige stakeholders i tale – hvilket begrebet, influencer marketing, dækker over. Og idéen om kontinuerligt at skabe relevant indhold, som er kendt under begrebet, Content Marketing.

Begge tendenser kan siges at komme fra PR – men det er noget de fleste overser.

Vær systematisk og skab balance

I mange virksomheder er PR bare noget, man gør, når man – et par gange om året - synes, at man har noget ekstra festligt at fortælle. Men pressemeddelelser om produktopdateringer, overskud og nye kunder er hverdag i journalisternes inbox – og de bliver slettet lige så hurtigt som de kom ind. Det er sjældent noget, som skaber værdi for mediet – eller læserne. Skal PR være effektiv, er det nødvendigt for virksomheden at tænke PR ind på et helt andet niveau.

Mange marketingafdelinger har indset, at content-konceptet – dvs. at den løbende udvikling af strategiske historier og nyheder, som kan distribueres på tværs af platforme – giver stor værdi. Men det er stadig de færreste, der udnytter det til fulde. 

Mange ser det som en dyr – og meget langsigtet strategi, hvilket gør det svært at retfærdiggøre. Men sådan behøver det ikke at være.  Det gælder om at skabe balance mellem marketing og PR, og ikke se de to tilgange som adskilt (hvilket desværre ofte sker især i større organisationer). Hvor content kan skabe autenticitet og troværdighed, så kan klassisk marketing manipulere følelser. Balancepunktet handler om virksomhedens branche, markedssituation, historie og forretningsstrategi. 

Det narrative potentiale

Langt de fleste virksomheder har masser af spændende historier at fortælle – uanset hvor kendte eller ukendte virksomhederne er. Men for at realisere sit narrative potentiale er virksomhederne nødt til at give PR/content-relations en langt mere fremtrædende rolle - og tænke denne tilgang ind overalt i organisationen.

Det gælder om hele tiden at tænke i ”den gode historie” – og den historie findes først, når man holder op med at tænke på hvad der er interessant for virksomheden – og i stedet begynder at tænke på, hvad der er interessant for...


Login to read the rest of the article


Bo Ekkelund

Efter at have arbejdet med marketing og PR i IT-branchen i over 15 år, har Bo netop stiftet det integrerede marketing og kommunikationsbureau ”TÆNDT” sammen med John Thorup. TÆNDT hjælper små og mellemstore IT og teknologi-virksomheder med at professionalisere deres marketing og kommunikationsindsats. John Thorup

John er sammen med Bo, medejer af bureauet,  ”TÆNDT”. John har beskæftiget sig med marketing, kommunikation, PR og web gennem 20 år på begge sider af bordet, og har erfaring som leder, kreativ, konceptudvikler, strategisk rådgiver og underviser. 

 • Share on Facebook
 • Share on Twitter
 • Share on LinkedIn
 • share with friends
 • Share on Google+

John Thorup likes this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
 • Articles and talks
 • Free seminars and briefings
 • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More