Insights on Marketing & Technology

63 % af danske virksomheder mangler know-how for at anvende AI

Vi har spurgt jer medlemmer omkring jeres erfaringer, overvejelser og oplevelser med Kunstig Intelligens (AI) i en survey og her er resultatet. Få et overblik over danske virksomheders brug af AI anno 2017 lige her. Læs også et udpluk af de interessante besvarelser til hvilke parametre der oftest stopper virksomheder i arbejdet med AI og hvilke konkrete fremtidsplaner virksomheder har med AI samt de primære grunde til at nogle virksomheder vælger at implementere AI, mens andre fravælger det.

  • By: Redaktionen, Market Community
  • Published: 02-06-2017

Survey: Kunstig Intelligens

Med i alt 77 interessante besvarelser, svarede hele 63 % at de er positive overfor AI, men ikke kender til relevante løsninger i forhold til hvordan de kan anvende AI i deres markedsføring. Her er de hyppigste begrundelser manglende ekspertise og ressourcer i virksomheden på nuværende tidspunkt.

14 % af de adspurgte svarede, at indenfor de næste 12 måneder har de konkrete planer om at anvende AI til bl.a. personalisering af website, optimering af callcenter eller ved at implementere konkrete teknologier som fx Chatbots og Robotics.

Ifølge vores survey anvender kun 11 % AI på nuværende tidspunkt, mens 11 % har besluttet ikke at anvende AI i deres markedsføring.

Få et overblik over de adspurgtes erfaringer, oplevelser og overvejelser med Kunstig Intelligens (AI) i markedsføringsmæssige sammenhæng her:

Procentvis fremstilling af de adspurgtes erfaringer med AI

Vi har udvalgt et udpluk af nogle interessante besvarelser fra fagfolk fra forskellige brancher til de fire ovenstående svarmuligheder:

1. Virksomheder der ikke anvender AI, men som er positive overfor det

Vores survey omkring virksomheders brug af Kunstig Intelligens viser at hele 63 % af de adspurgte svarerede, at de er positive overfor AI, men ikke kender til relevante løsninger til hvordan de kan anvende teknologier og værktøjer indenfor AI i markedsføringsmæssige sammenhæng.

Læs her hvilke parametre, der oftest sætter en stopper for at danske virksomheder springer ud i at bruge Kunstig Intelligens i deres markedsføringen:


''Vi står som virksomhed afventende omkring AI, da der endnu ikke er fuldstændig enighed om hvorvidt AI kan bistå en virksomhed i SMV markedet. Overvejelserne går primært på at bruge AI i kundesegmenteringen for der igennem at skabe en endnu bedre persona platform i det videre arbejde omkring bruger adfærd online.  Specielt på dette område kigger vi på hvordan vores CRM system og website kan understøttes af AI - eks. gennem brugen af værktøjer som udbydes af amerikanske AgilOne, hvor man forventer at AI på sigt vil kunne kreere automatiseret content til specifikke personas. Vores størrelse og trafikmængde gør dog at disse vurderinger kun er i forstadiet.'' 

-  Christian Boie Nordstrøm Mikkelsen, Business Development Manager, Apport Systems


''Vi mangler viden, erfaring og ikke mindst folk der kan arbejde med dette for at kunne bruge det. Vi har historisk set kun brugt konsulenter i yderst begrænset omfang og derfor vil vi nok skulle have ansat folk inhouse med den relevante viden for at kunne bruge AI i markedsføringen.'' 

-  Anders Bro, Strategic Marketing Manager, Cook Medical


''Vil p.t. ikke være "first mover" som halv-offentlig virksomhed, men overvejer om/hvordan dette kan være en mulighed for at understøtte/lette ift. de interne ressourcer og ud mod kunden…''  

- Jens Akkermann, KAM, HOFOR A/S


''Vi har endnu ikke set en område hvor AI virker naturligt. Yderligere virker det måske som en stor investering med uvis ROI (kortsigtet)'' 

- Thomas Gregersen, Online Brand Manager, Soulland


2. Virksomheder der har konkrete planer om at implementere AI 

14 % svarede at de ikke anvender Kunstig Intelligens på nuværende tidspunkt, men at de har konkrete planer med at arbejde med AI indenfor den nærmeste fremtid.

Læs her hvorfor de har ventet med at implementere AI samt hvilke konkrete teknologier og værktøjer indenfor AI de har planer om at anvende indenfor de næste 12 måneder:


''Vi har så mange andre digitale initiativer, der ligger først i pipeline, så derfor arbejder vi ikke med det endnu. Vi er pt. i gang med Robotics mht. optimering af interne processer samt Chatbot.''

- Christel Toftegaard Poulsen, Kommercielchef, Stofa


''Prioritering af andre opgaver har gjort vi ikke er startet endnu. Det rigtige setup kræver samarbejde og ressourcetræk fra centrale dele af forretningen.''

- Morten Lundsgaard, Webkoordinator, SAMPENSION


''AI på websites for at personalisere indhold og give en bedre og mere relevant kundeoplevelse.''

- Maria Nedersee Andersen,  Customer Relationship Manager, FORCE Technology


''Vi er ved at opbygge kendskab og forventer initiativer inden for 12 mdr. Første indsats handler om at nedbringe ressourceanvendelse i callcenter''

- Allan Orup Hansen , Product Owner, RFkredit

 

3. Virksomheder som har besluttet ikke at arbejde med AI

11% svarede at de har besluttet ikke at anvende AI i deres markedsføring indenfor den nærmeste fremtid.

Læs her de adspurgtes begrundelserne for hvorfor de har valgt ikke at anvende AI og ikke har planer om at implementere det indenfor den nærmeste fremtid:


''Det er ikke relevant for virksomheden på nuværende tidspunkt''

- Bente Hansen Manager, PQ-Consult

  

''Vi mangler teknologiske redskaber, den tilhørende....

Login to read the rest of the article

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Nanna Voss likes this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More