Insights on Marketing & Technology

Få større kundeindsigt med samme mængde data

Mængden af data eksploderer i disse år, og virksomheder får stadig flere data om deres kunder. Men flere data er ikke en succes i sig selv. Successen ligger i større kundeindsigt, og det kan du få uden at skulle hente yderligere data.

Thomas Lehman Jensen
  • By: Thomas Lehman Jensen
  • Published: 14-06-2017

Big data, digitalisering, kunstig intelligens er begreber, der bliver brugt igen og igen. Uanset hvilke begreber der er tale om, er data en afgørende del af begreberne. Det er dog først, når du forvandler data til kundeindsigt, at du kan gøre en forskel. Denne artikel giver dig en metode til at analysere købsdata mere effektivt, så I får større kundeindsigt uden at benytte flere data.

Flere af de rigtige kunder

Virksomheder har forskellige strategier for at skabe deres økonomiske resultater. For mange virksomheder er det attraktivt, hvis kunderne placerer et vis minimum af køb. Når en kunde foretager mange køb, bliver de faste udgifter på kunden dækket, og det er her, at indtjeningen på kunden bliver ekstra god. Den slags kunder vil virksomheden gerne have flere af, og her kan kundeindsigt hjælpe. Det bliver for eksempel vigtigt at forstå, hvilke effekter kundeoplevelsen har på antallet af køb.

Dybere indsigt med samme data

Et simpelt eksempel demonstrerer, hvordan en ikke-parametrisk regressionsanalyse kan give denne indsigt, som du ikke umiddelbart ville kunne afdække med almindelig regressionsanalyse.

Fakta

Forestil dig, at du vil undersøge sammenhængen mellem antal køb og kundeoplevelsen. Antal køb måles som kundens køb i en given tidsperiode. Kundeoplevelsen måles for nemheds skyld med to udfald, detractors og attractors. Detractors udtrykker, at kunden ikke har fået den kundeoplevelse, som virksomheden ønsker at give. Attractors udtrykker, at kunden netop har fået den kundeoplevelse, som virksomhederne ønsker at give.

Resultater med traditionelle metoder

Resultaterne i tabel 1 viser, at detractors foretager færre køb. I gennemsnit foretager detractors kun 94 køb – og det er 34 færre køb end attractors.

Tabel 1. Deskriptiv analyse – Gennemsnit

Forskellen på 34 køb kunne man også have fundet ved en almindelig regressionsanalyse. I tabel 2 er resultaterne fra en regressionsanalyse, hvor antal køb er regresseret på kundeoplevelsen. Det ses, at antallet køb i kundegruppen med dårlige kundeoplevelser netop kan beregnes til 128-34=94.

Tabel 2. Almindelig regressionsanalyse

Nu kunne vi afslutte analysen med den konklusion, at det har betydning, hvorvidt virksomheden leverer den gode kundeoplevelse. Analysen er klar. Der er en effekt i form af et tab på 34 køb, hvis virksomheden ikke leverer den gode kundeoplevelse. Men vi kan få endnu mere ud af data.


Større indsigt med mindre kendt metode

Med den almindelige regressionsanalyse har vi reduceret spørgsmålet om effekt til et spørgsmål om at finde et tal for effekten af...

Login to read the rest of the article


Thomas Lehman Jensen

Thomas er business manager hos Rambøll Management Consulting, hvor han arbejder med forretningsudvikling og vækst gennem kundeindsigt. Thomas har 18 års erfaring med at analysere, vurdere og rådgive virksomheder om at skabe bedre resultater for og med virksomhedens nære interessenter – medarbejdere, ledere og kunder.

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Martin Christiansen likes this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More