Insights on Marketing & Technology

Fremtidens IT-ledere
Af: John Gøtze
Rollerne i toppen af it-organistionen har forandret sig markant i de seneste ti år. Programleder for uddannelsen som master i it-ledelse ved IT-Universitetet i København, John Gøtze, ser muligheder for at udvikle rollen som CIO og CTO til en bred vifte af funktioner, hvis it-organisationen skal møde fremtidens behov for endnu større forretningsforståelse.

Nykredit holder sig skarp på teknologi
Af: Mads Bang
Nykredit vil balancere teknologi og forretning. Det kræver stor teknologisk viden og god kommunikation med forretningen. Et krav som skal mødes med et stærkt lederteam og en central CTO, lyder opskriften fra direktør og CIO Lars Mathiesen fra IT Udvikling i Nykredit.

Mobilitet og nye enheder stiller nye krav til CTO'en, men giver også mulighed for smartere virksomheder, hvis CTO'en er parat. Sådan lyder det blandt andet fra IDC Nordics chefanalytiker, Anders Munk Ebbesen.

Krydspres på Vestas' CIO
Af: Mads Bang
CIO i Vestas Torben Bonde har fokus på forretningsforståelse hos de godt 650 it-medarbejdere i vindmøllegiganten. Finanskrisen giver it-organisationerne et krydspres: Besparelser på driften kombineret med udvikling af forretningen. Et pres Torben Bonde kalder spændende, men som også stiller krav om solid drift og optimal udnyttelse af den viden, som it-organisationen rummer.

Af: Mads Bang
Top-konsulent og tidligere CIO Per Buchwaldt ved ikke, om han vil anbefale teknologilederen at gå CIO-vejen. Fremtidens CIO kommer fra forretningen – og alligevel kan CIO'en have svært ved at komme igennem til topledelsen.

Digitalisering kræver situationsbestemt it-ledelse
Af: Pernille Kræmmergaard
Digitaliseringen er af mange udnævnt til at være en væsentlig driver for modernisering af og besparelser i den offentlige sektor. Det stiller de offentlige organisationer overfor en række udfordringer – udfordringer, som ikke blot kan løses ved at ”sætte strøm til” det, man allerede gør eller ved at investere massivt i it. Investeringer i it gør det ikke alene.

Sådan skaber fremtidens it-ledere effektive arbejdsrum
Af: Eva Bjerrum
Intentionen om arbejdsformen på mange it- arbejdspladser lyder som følger: It-medarbejdere kan arbejde fleksibelt i tid og rum; der er masser af muligheder for at udføre arbejdet på det sted og på det tidspunkt, som er det mest optimale i forhold til samarbejdspartnere, kolleger og arbejdets karakter. Og i branchen er der rig mulighed for at arbejde strategisk med nye arbejdsformer, nye mødeformer og trivsel – alt sammen for at fremme et effektivt arbejdsmiljø. Desværre er det ikke det, der sker i mange virksomheder: Effektivitet sættes lig med styring og derfor indføres en lang række nye tidstyrings- og dokumentationsværktøjer som sætter grænser for fleksibiliteten, fastlåser arbejdssituationer og som faktisk nedsætter effektivitet og trivsel.