Insights on Marketing & Technology

Digitalisering kræver situationsbestemt it-ledelse

Digitaliseringen er af mange udnævnt til at være en væsentlig driver for modernisering af og besparelser i den offentlige sektor. Det stiller de offentlige organisationer overfor en række udfordringer – udfordringer, som ikke blot kan løses ved at ”sætte strøm til” det, man allerede gør eller ved at investere massivt i it. Investeringer i it gør det ikke alene.

  • By: Pernille Kræmmergaard
  • Published: 10-07-2013

Danmark er internationalt i front, når det gælder digitalisering og visionen er ifølge den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at digitalisering skal skabe en mere enkel, effektiv og sammenhængende offentlig sektor.

Digitaliseringen handler om at modernisere den service, som den offentlige sektor yder overfor borgerne og virksomhederne. Og forventningerne til digitaliseringens bidrag til effektivisering af og besparelser i den offentlige sektor er store. Alene i de danske kommuner er et af målene, ifølge den fælles kommunale digitaliseringsstrategi, at skabe økonomisk råderum for kommunerne på to milliarder kroner om året. Der er store forventninger til, hvad digitaliseringen kan bidrage med.

Men målene ikke kan nås, med mindre ledelsen i kommunerne sætter et nyt ledelsesfokus på de digitale opgaver. Ifølge strategien omfatter dette blandt andet en parathed til at investere i it, ud fra devisen, at hvis der ikke investeres så bliver der heller ikke nogen gevinster at hente.

Men massive investering i it gør det ikke alene...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More