Insights on Marketing & Technology

Kommuner skaber vækst i offentlige udbud
Af: Troels Andersen
Antallet af offentlige it- og teleudbud steg igen i 2011, fortrinsvis båret frem af flere kommunale udbud. Særligt de større leverandører havde et godt år med stigende markedsandel. Samtidig har der fra myndighedernes side været et øget fokus på udbudsproceduren, hvilket har ført til en stor stigning i antallet af rettelser, aftalebekendtgørelser og forhåndsbekendtgørelser. Det er blandt de væsentligste konklusioner i en ny analyse udført af CEDI - Center for Digital Forvaltning.

Konkurrencepræget dialog kan give bedre udbud
Af: Bjørn Borre
Der skal gives bedre muligheder for at anvende dialogbaserede udbudsformer i Danmark. Det er ét af de hovedbudskaber, der er unik enighed om mellem de offentlige ordregivere og de private leverandører. De har i et fælles politisk opråb efterlyst et anderledes regime for, hvordan den offentlige sektor køber ind i Danmark.

KOMBITs opskrift er en skarp model til tidlig dialog
Af: Mads Bang
Målet er en strømlinet indkøber og stærk udvikler af kommunale it-systemer. Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen fra KOMBIT fortæller om, hvordan det unge kommunalt ejede indkøbsfællesskab er kommet godt i gang med de milliardmål, kommunerne har opstillet.

Måling af effekten af nye it-systemer
Det kan være svært for virksomheder at dokumentere effekten af nye it-systemer. Hvordan ved man, at man fik det, man ville? Og hvad var det egentligt, man ville have til at begynde med? I denne artikel ser vi på effektvurdering af nye it-systemer, forstået som en del af den organisatoriske kontekst, de indgår i.

Dansk Supermarkeds praktiske tilgang til it-indkøb
Af: Mads Bang
Et intensivt forløb med dialog og møder med leverandørerne er Dansk Supermarkeds it-chef Alan Jensens foretrukne indkøbsform, når den store supermarkedskæde skal købe helt nye it-systemer. Store udbud er for tunge – og resultatet af dialogen bliver bedre.

Af: Martin von Haller Grønbæk
De rigide regler i de offentlige kontrakter K01 og K02 kombineret med de traditionelle udbudsregler er ofte blevet set som en væsentlig barriere for anvendelsen af open source software baserede løsninger i den offentlige sektor. Open Source har slet ikke vundet frem på samme måde som i den private sektor. Nu ser det imidlertid ud til, at flere offentlige organisationer har valgt en ny innovativ og pragmatisk fremgangsmåde, der kan vise sig at være det afgørende skridt i retning af, at den offentlige sektor realiserer det store potentiale i anvendelse af open source løsninger.

Arla kører stringent udskilningsløb
Af: Mads Bang
Det er et udskilningsløb, når Arla skal finde leverandører til it. For tiden er mejerikoncernen i gang med en større udbudsproces for at vælge leverandører. En proces, som over mere end et halvt år, tester markedet og ikke mindst den enkelte leverandørs evne til at minimere usikkerheder i buddet.