Insights on Marketing & Technology

Kommuner skaber vækst i offentlige udbud

Antallet af offentlige it- og teleudbud steg igen i 2011, fortrinsvis båret frem af flere kommunale udbud. Særligt de større leverandører havde et godt år med stigende markedsandel. Samtidig har der fra myndighedernes side været et øget fokus på udbudsproceduren, hvilket har ført til en stor stigning i antallet af rettelser, aftalebekendtgørelser og forhåndsbekendtgørelser. Det er blandt de væsentligste konklusioner i en ny analyse udført af CEDI - Center for Digital Forvaltning.

  • By: Troels Andersen
  • Published: 09-07-2013

CEDI – Center for Digital Forvaltning har for femte år i træk udarbejdet en analyse af det forgangne års it- og telerelaterede EU-udbud. Heri estimeres det, at den offentlige sektor som helhed købte it- og telerelaterede produkter og services for knap 20 milliarder kroner i 2011. Dette beløb fordeler sig med et forbrug på omkring 5,2 milliarder kroner i staten, 6,4 milliarder kroner i kommunerne, 2,8 milliarder kroner i regionerne, 4,0 milliarder i halvoffentlige organisationer, primært inden for transport- og forsyningsområdet, samt 1,3 milliarder kroner på universiteter og øvrige selvejende uddannelsesinstitutioner.

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG IN



CREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More