Insights on Marketing & Technology

Konkurrencepræget dialog kan give bedre udbud

Der skal gives bedre muligheder for at anvende dialogbaserede udbudsformer i Danmark. Det er ét af de hovedbudskaber, der er unik enighed om mellem de offentlige ordregivere og de private leverandører. De har i et fælles politisk opråb efterlyst et anderledes regime for, hvordan den offentlige sektor køber ind i Danmark.

  • By: Bjørn Borre
  • Published: 10-07-2013

DANSK IT og IT-Branchen vurderer, at øget brug af udbudsformen konkurrencepræget dialog kan give bedre udbud. Men peger også på, at der skal tænkes kreativt og pragmatisk omkring, hvordan den konkurrenceprægede dialog gribes an, så den skaber værdi for andet end blot de største it-projekter.

Spild af ressourcer, at dialogen ikke udnyttes bedre

De udbudsformer, der anvendes mest i dag, er ikke de bedst egnede til at få indkøbt komplekse it-løsninger, som optimalt og innovativt dækker den offentlige sektors behov...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More