Insights on Marketing & Technology

Udbud i det offentlige: Et paradigmeskift på vej

De rigide regler i de offentlige kontrakter K01 og K02 kombineret med de traditionelle udbudsregler er ofte blevet set som en væsentlig barriere for anvendelsen af open source software baserede løsninger i den offentlige sektor. Open Source har slet ikke vundet frem på samme måde som i den private sektor. Nu ser det imidlertid ud til, at flere offentlige organisationer har valgt en ny innovativ og pragmatisk fremgangsmåde, der kan vise sig at være det afgørende skridt i retning af, at den offentlige sektor realiserer det store potentiale i anvendelse af open source løsninger.

  • By: Martin von Haller Grønbæk
  • Published: 10-07-2013

Anvendelse af open source software i forbindelse med it-løsninger til den offentlige sektor er reguleret af de samme kontraktretlige og udbudsretlige regler som anskaffelse af al anden form for it.

Ud fra en juridisk synsvinkel har det således ikke været svært at forstå, hvorledes open source licenser skulle indgå i de it-løsninger, som den offentlige sektor anskaffede. Problemet har imidlertid været, at traditionelle it-løsninger er blevet indkøbt efter traditionelle kontraktmodeller, som ofte har svært ved at indrette sig efter den måde, som open source projekter er organiseret. Dette har medført, at der har været en de facto modvilje mod at benytte open source software og i særdeleshed større open source baserede projekter for eksempel inden for ERP-systemer, CMS, Office suiter og lignende. Derfor har den offentlige sektor ikke kunnet realisere de store fordele, der er forbundet med anvendelsen af open source software.

Indkøb af it-løsninger i den offentlige sektor reguleres traditionelt af de offentlige standardkontrakter K01 og K02. Dette er kontrakter, der i vidt omfang baserer sig på en i dag forældet model...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More