Insights on Marketing & Technology

ERP i en cloud-og mobility-tid

ERP er i dag synonymt med administrative it-systemer, der understøtter virksomheders forretningsprocesser inden for blandt andet salg, indkøb, logistik, produktion, økonomi og personale. Karakteristisk for de traditionelle ERP-systemer er, at de understøtter en bred vifte af forretningsprocesser, og at data registreret ét sted har umiddelbar virkning andre relevante steder i systemet. Systemerne er typisk modulopbyggede, således at man kan tage dele af systemet i brug efterhånden, som behovet opstår. Andre karakteristika er, at systemerne ofte indeholder en samlet og ensartet datamodel, hvorfor virksomhederne bliver i stand til at understøtte tværgående arbejdsprocesser på tværs af organisatoriske skel.

  • By: Ib Pedersen
  • Published: 10-07-2013

Som modstykke til ERP-systemerne finder vi BoB-systemerne (Best-of-Breed). Som navnet antyder, satser leverandørerne af BoB på at udvikle systemer, der kun understøtter et begrænset antal forretningsprocesser. Disse forretningsprocesser kan for eksempel være løn, personale, CRM, logistik eller en delmængde af disse.

Udvikling i markedet
Der har over de sidste 10 år vist sig en tendens til, at leverandører af BoB-systemer bliver...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More