Insights on Marketing & Technology

Danmark 3.0 - På tærsklen til ny vækst

Midt i finanskrisen kan vi glæde os over, at det står stadig mere klart, hvilke enorme kræfter der ligger i digitaliseringen. Kræfter som gør, at vi måske står på tærsklen til en ny periode med højkonjunktur og vækst. I Danmark har rigtig gode muligheder for at udnytte den digitale verdens kræfter, og hos Dansk IT prøver vi at bidrage til udviklingen gennem projektet "Danmark 3.0". Her følger vi med stor interesse, hvordan både toppolitikere og embedsmænd og erhvervsfolk nu for alvor sætter teknologi på den politiske dagsorden. For vi står overfor en række afgørende beslutninger, hvor ikke mindst politikerne må træde i karakter og formulere den nationale dagsorden.

  • By: Ejvind Jørgensen og Per Tejs Knudsen
  • Published: 09-07-2013

Da den vestlige verden påbegyndte udviklingen fra landbrugssamfund til industrialiseret samfund, var det samtidig startskuddet til vækst og velfærdsudvikling. Fundamentet for industrialiseringen var den klassiske fysik og en lang række opdagelser, som gjorde det muligt at automatisere produktion, distribution osv. Resultatet var en ...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More