Insights on Marketing & Technology

Performativ branding

Tre grundlæggende antagelser om brands har historisk set gjort sig gældende, uanset hvilke aspekter af brands og branding man ellers har vægtet i den pågældende periode. Disse antagelser har formet, og former stadig, den måde, som teoretikere og praktikere forstår branding på. Så måske er det på tide at komme videre? I denne artikel introducerer vi et nyt perspektiv – performativ branding – hvor det er resultatet af forskellige aktørers handlinger, der tilsammen skaber brandet.

  • By: Matthias Bode og Dannie Kjeldgaard
  • Published: 07-06-2011

Vi vil først give et kritisk overblik over, hvilke opfattelser som afspejles i de tre grundlæggende antagelser om brands. Derefter giver vi et bud på, hvordan vi kan udvide vores forståelse af, hvad branding egentlig er.Brandet som objekt
I denne tilgang betragtes brands som objekter, der er udstyret med nogle iboende karakteristika. Et godt eksempel på brandet som objekt er Coca-Cola, hvor navn og logo står på flasken med den helt særlige form, som sammen med...

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • share with friends
  • Share on Google+

Be the first to like this.

SORRY! YOU ARE NOT LOGGED IN

Get access to:
  • Articles and talks
  • Free seminars and briefings
  • Free publications and papers
It is 100% Free

LOG INCREATE PROFILE
(100 % FREE)


FORGOT YOUR PASSWORD?

More