Kopier

Arrangement filter
fjen fra lisen:

1000 - 4999 5000 - 9999